Tutkinnon suorittaminen verkossa

Tietotekniikka on avannut täysin uusia horisontteja vain muutamassa kymmenessä vuodessa, kun tietokoneet kehittyvät yhä nerokkaammiksi ja aletaan vasta ymmärtää, mihin kaikkeen tiedon valtatietä eli internettiä voi oikein käyttääkään.

Internetistä ja erilaisista tietotekniikan sovelluksista on paljon hupia ja ajankulua, mutta ne soveltuvat myös vakavampiin asioihin, kuten esimerkiksi ammatin tai tutkinnon hankkimiseen. Netissä voi suorittaa jo vaikka minkälaisia opintoja, ja koska verkko-opiskelu on suosittua, kehitellään uudenmuotoisia ja täysin uusia kursseja koko ajan.

Kenelle verkko-opiskelu sopii?

Tänä päivänä voi useita tutkintoja suorittaa verkko-opintoina joko kokonaan tai osittain. Tämän tyylinen opiskelu vaatii kuitenkin tietynlaisen opiskelijan, jotta tehtävät tulevat tehtyä ja tutkinto suoritettua.

Verkko-opiskelu on itsenäistä opiskelua, ja edellyttää hyvää ajanhallintaa ja kykyä asettaa tavoitteita ja pysyä niissä. Opiskelijan täytyy olla itseohjautuva ja aloitekykyinen ja mukana on hyvä olla myös roppakaupalla sinnikkyyttä. Tehtävien palautusaikoja tulee myös noudattaa, joten on hyvä pystyä laatimaan realistinen aikataulu.

Verkko-opiskelu sopii erittäin hyvin niille ihmisille, jotka tietävät täsmälleen mitä haluavat opiskella, mutta opetusta ei ole tarjolla heidän paikkakunnallaan, eivätkä he halua tai voi muuttaa toiselle paikkakunnalle. Tämänkaltainen opiskelu vaatii kuitenkin ainakin jonkinlaiset tietotekniset taidot, esteettömän pääsyn tietokoneelle sekä internetyhteyden.

Suomessa ollaan vasta viime vuosina havahduttu verkko-opiskelun etuihin, ja ulkomaiset opistot ja yliopistot ovatkin tässä mielessä edellä suomalaisia. On siis mahdollista suorittaa tutkinto tai osa siitä myös ulkomaisissa yliopistoissa, vaikka olisikin fyysisesti omassa olohuoneessa Suomen kamaralla.

Lukiosta eteenpäin

Vaikka teini-ikäistä nuorta ei välttämättä huvittaisikaan istua peruskoulun penkillä joka arkipäivä, määrää oppivelvollisuuslaki sen, että peruskoulu tulee suorittaa jokaisen pääosin lähiopintoina. Lukion voi sen sijaan suorittaa jo täysin etäopintoina, mikä on erittäin käytännöllistä vaikkapa syrjäseudulla asuville nuorille tai miksei vaikka koulun penkille palaaville aikuisillekin, jos lähin lukio sijaitsee liian pitkän matkan päässä.

Ammattikoulutkin tarjoavat tutkintoja, jotka voi suorittaa kokonaan verkossa, tai joihin voi liittää verkko-opiskelua. Koska suurin osa tämänkaltaisissa kouluissa opiskeltavista ammateista on käytännönläheisiä, ne vaativat myös käytännön taitojen opettelua. Näin ollen mukana on työssäoppimisjaksoja sekä pakollisia lähijaksoja, jotta käytäntö tulee tutuksi ja opiskelija voi lähteä turvallisin mielin harjoittamaan uutta ammattiaan.

Kokonaan verkossa voi suorittaa muun muassa seuraavat tutkinnot:

  • Liiketalouden perustutkinto: merkonomi
  • Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto: datanomi
  • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: vastaanottovirkailija
  • Liiketalous: tradenomi
  • Tietojenkäsittely. tradenomi

Pääosin verkossa voi suorittaa esimerkiksi seuraavat tutkinnot:

  • Myynnin ammattitutkinto
  • Maatalouden perusopinnot: matkailuvirkailija
  • Hotelli-, ravintola-, ja catering-alan perustutkinto: kokki
  • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: tarjoilija

Aikuiskoulutus

Sanotaan, että nykypäivänä elämä on jatkuvaa opiskelua, koska työelämä muuttuu niin nopeasti. Monelta aikuiselta, jotka ovat olleet työelämässä jo vuosikausia, ovat jääneet opiskelut kesken syystä tai toisesta. Jos kuitenkin esimerkiksi ylennyksen saaminen on kiinni siitä, ettei ole tutkintoa, voi aina palata takaisin koulunpenkille ja suorittaa vaikkapa kesken jääneen tutkinnon loppuun.

Aikuiskoulutuksen etuna on se, että aiempaa opiskelua sekä työelämässä hankittua osaamista voidaan lukea osaksi tutkintoa. Opinnot henkilökohtaistetaan, ja näin ei tarvitse enää opiskella sellaista, joka on jo hallussa, jolloin myös valmistumisaika lyhenee. Eri oppilaitoksilla on kuitenkin erilaiset käytännöt tämän asian suhteen ja ne kannattaakin tarkistaa oppilaitoskohtaisesti.

Aikuisella oppijalla on paljon vaatimuksia omalle ajalleen ja voikin olla aluksi hankalaa saada työ, opiskelu ja perhe yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi. Siksi kannattaakin asettaa realistiset tavoitteet ja hyväksyä se, että ajasta tulee olemaan ainainen puute ja edetä hitaasti ja varmasti. Verkko-opiskelu sopiikin aikuisopiskelijalle erityisen hyvin, sillä opinnot voi usein suorittaa omaan tahtiin ja sovittaa työn oheen.

Verkko-opiskelu käytännössä

Verkko-opinnoissa on aina olemassa internetpohjainen oppimisympäristö tai sivusto, johon kirjaudutaan sisään omalla salasanalla. Täällä on yleensä tarjolla kurssin koko oppimateriaali ja oman etenemisen seuraaminen on tehty helpoksi.

Riippuen opinnoista on tarjolla myös henkilökohtaista ohjausta. Aivan kuin perinteisellä kurssillakin, jolla tehdään ryhmätöitä, annetaan palautetta ja käydään keskusteluja, on tämä mahdollista myös verkko-opinnoissa.

Vaikka verkon oppimisympäristö saattaakin jossain mielessä muistuttaa luokkahuonetta, kannattaa muistaa, että verkko-opiskelijan täytyy olla aktiivisempi kuin perinteisen opiskelijan. Vaikka luentosalissa puuhailisikin jotain muuta, on silti läsnä, mutta verkossa on hiljainen, vain tarkkailemaan keskittyvä oppija näkymätön. Verkossa opiskelija on sosiaalisesti läsnä vain, kun hän kommentoi tai tuo muilla tavoin julki ajatuksensa.

MOOC-kurssit

Jos osaat englantia, avautuu verkko-opiskelunkin maailma eri tavalla. MOOC on lyhenne sanoista ”Massive open online course”, ja tarkoittaa verkkokurssia, joka on avoin kaikille halukkaille. Ne koostuvat usein videoluennoista, tehtävistä ja lukumateriaaleista. Suuri merkitys on myös opiskelijoiden välisellä kommunikoinnilla ja käytössä onkin usein yksi tai useampi keskustelufoorumi.

MOOC-kursseja järjestää suurin osa maailman yliopistoista, ja mukana on sellaisia nimiä kuin Harvard, MIT sekä tietysti Helsingin Yliopisto.