Sosiaalinen media oppimisen apuna

Sosiaalinen media on sanapari, joka on taatusti tuttu jokaiselle 2010-luvulla aikaansa seuranneelle ihmiselle. Käsite on käännetty suoraan englannin kielen sanoista ’social media’ ja arkikielessä kuulee usein puhuttavan myös somesta. Mitä sosiaalinen media sitten oikeastaan on ja mitä hyötyä siitä voi olla oppijalle?

Nykyaikaista viestintää

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin valloittaneita uudehkoja palveluita ja sovelluksia, jotka yhdistävät käyttäjien välisen kommunikoinnin sekä oman sisällöntuotannon. Vaikka sosiaalinen media on yleistynyt hurjaa vauhtia niin ihmisten vapaa-ajassa, työelämässä kuin opetuksessakin, sille ei ole muotoutunut vakiintunutta virallista määritelmää.

Olennaista sosiaalisessa mediassa on kuitenkin se, että käyttäjällä on yhtä lailla mahdollisuus sekä tiedon vastaanottamiseen että jakamiseen ja tämä onkin suurin ero perinteiseen joukkoviestintään nähden: viestijä ja vastaanottaja eivät ole sosiaalisessa mediassa eri tahoja, vaan kaikki voivat esimerkiksi kommentoida, tuottaa ja jakaa sisältöä sekä tutustua toisiinsa. Sosiaaliselle medialle ominaista on helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus sekä maksuttomuus ja mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan ja tuotantoon. Erilaisia sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia on olemassa lukemattomia määriä.

Oppimisen uusi aika

Kun erilaisiin sosiaalisen median ulottuvuuksiin tutustuu lähemmin, on helppo huomata, että ne tarjoavat loistavia alustoja ja välineitä oppimiselle. Sosiaalisesta mediasta voi hyötyä melkeinpä kaikenlaisessa opiskelussa, oli kyse sitten itseä kiinnostavien asioiden opettelusta kotoa käsin, koulussa tapahtuvasta oppimisesta tai verkkokurssille osallistumisesta. Ei siis mikään ihme, että sosiaalista mediaa hyödynnetään laajalti myös opetuksessa aina alakouluista yliopistoihin.

Seuraavassa 8 esimerkkiä siitä, millä tavoin sosiaalisesta mediasta voi olla apua opetuksessa:

  1. Yhteistyö on helpompaa ja sujuvampaa.
  2. Sosiaalinen media mahdollistaa luovien oppimisverkostojen luomisen, joissa oppijoilla on mahdollisuus oppia toisiltaan jatkuvasti.
  3. Oppimateriaalien jakaminen ja levittäminen käy helposti.
  4. Sujuva vuorovaikutuskanava etäopetuksessa.
  5. Elinikäinen oppiminen tulee luontevaksi osaksi arkea. Sosiaalisen median käyttäjä voi hyödyntää opiskeluun liittyviä sosiaalisen median kanavia opintojen lisäksi niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.
  6. Mahdollisuus opiskeltavan alan asiantuntijoiden ja yritysten tavoittamiseen. Yhteydet työelämään.
  7. Oppiminen tehostuu sosiaalisen median mahdollistaessa nopean tiedonhaun omista ja omien yhteisöjen tietovarannoista.
  8. Sekä oman että ryhmän oppimisen hahmottaminen ja dokumentointi on helpompaa, mikä mahdollistaa oppimisprosessin analysoinnin ja kehittämisen myöhemmin.

Mitä sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia voi käyttää oppimiseen?

Vain oma mielikuvitus on rajana siinä, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää opiskelussa ja uuden oppimisessa. Jotkin palvelut ja sovellukset ovat kuitenkin kuin luotuja oppimisen tueksi.

Blogien lukeminen ja bloggaaminen opettavat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana hurjasti arkipäiväistyneet ja suuren yleisön tietoisuuteen ryminällä saapuneet blogit ovat verkkosivuja tai -sivustoja, joihin sisältöä tuottaa yksi tai useampi henkilö. Vanhat tekstit, kuvat tai videot säilyvät blogissa ja ovat helposti löydettävissä, vaikka uutta sisältöä päivittyisikin paljon ja säännöllisesti. Blogi voi olla käyttäjälleen kuin päiväkirja tai keskittyä johonkin tiettyyn aiheeseen. Yksityishenkilöiden lisäksi blogeja pitävät myös monet yritykset sekä tietysti poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt.

Blogeja löytyy netistä nykyään pilvin pimein ja kaikista mahdollisista aihealueista. Monet blogit on suunnattu nimenomaan tietolähteiksi jostakin tietystä asiasta kiinnostuneille lukijoille, jolloin ne tukevat oppimista loistavasti. Blogista voi hyvinkin löytää selkokieliset ohjeet vaikkapa villasukkien kutomiseen tai koodaamisen perusteisiin. Historia-aiheisista blogeista löytää kiinnostavaa tietoa menneistä tapahtumista ja kosmetiikkablogeista puolestaan uusimpien kosteusvoiteiden ainesosista. Jos blogia käyttää tietolähteenä, kannattaa lähdekriittisyys totta kai pitää mielessä.

Blogit ovat oppimisen kannalta hyödyllisiä muiden kirjoittamina, mutta todella arvokkaita työkaluja myös oppijan itsensä pitäminä. Blogi voi toimia oppimispäiväkirjana, jonne kertoa oppimistaan asioista tai jäsennellä keräämäänsä tietoa jonkin tietyn aihealueen tiimoilta. Blogi voi olla myös useamman oppijan yhteinen hanke, jossa kaikki osallistujat sekä oppivat että opettavat. Suosittuja blogipalveluita ovat esimerkiksi Blogger, WordPress, Tumblr sekä Vuodatus.

Facebookista on moneksi

Yhteisöpalvelu Facebook saa säännöllisin väliajoin osakseen kriittistä arvostelua, mutta sen tarjoamia mahdollisuuksia ei kannata jättää käyttämättä. Mainiot verkostoitumismahdollisuudet ja pohjan erilaisille ryhmille ja yhteisöllisille sivuille antava Facebook tarjoaa monenlaisia välineitä yhteisöllisen oppimisen tueksi. Facebook-ryhmissä voi jakaa tietoa ja keskustella myös muiden kuin omien Facebook-kavereiden kesken.

Tarpeellinen tieto kasataan wikiin

Wikit ovat verkkosivustoja, joihin käyttäjät voivat lisätä sisältöä ja muokata sitä haluamallaan tavalla. Ne mahdollistavat yhteisöllisen kirjoittamisen avulla luotavan tietokannan rakentamisen, josta kaikki voivat hyötyä. Maailman tunnetuin wiki on tietysti Wikipedia, mutta omaan oppimisalaan erikoistuneita wikisivustoja voi ryhtyä rakentamaan mikä tahansa porukka tai opintopiiri. Wikissä tieto on helposti ja nopeasti saatavilla. Wikipalvelut – esimerkiksi Wikia – mahdollistavat oman wikin perustamisen suoraan palvelusta käsin eikä erillistä palvelinohjelmaa tarvitse asentaa.

YouTubesta oppia mihin tahansa

YouTube on videopalvelu, johon kuka tahansa voi lisätä omia videoitaan sekä katsella ja kommentoida muiden lisäämiä videoita. Palvelun miljardien videoiden joukkoon mahtuu kaikkea maan ja taivaan väliltä, ja YouTube onkin ohittanut monen elämässä perinteisen television aseman viihteen tarjoajana jo aikapäiviä sitten. YouTubessa on kuitenkin valtava määrä opettamiseen ja neuvomiseen keskittyviä videoita, joista on opiskelussa todella suuri hyöty.

Monen asian opettelu on haastavaa pelkästään tekstiä lukemalla. Esimerkiksi soittimen soittaminen, kielen puhuminen ja tietokoneohjelmien käyttäminen voivat olla asioita, joihin kaipaa audiovisuaalista tukea. Olipa opeteltava asia sitten mikä tahansa, joku on mitä luultavimmin ladannut YouTubeen juuri siihen keskittyvän videon.