Netin rajattomat opiskelumahdollisuudet

Internet tuo tiedon kaikkien ulottuville riippumatta sosiaaliluokasta. Asuipa sitten missä päin maailmaa tahansa, kaikilla on oikeus oppimiseen. Netistä oppiminen voi olla omaehtoista tai jonkun organisaation, kuten oppilaitoksen ja työpaikan, ohjaamaa. Tavoitteena voi olla yksinkertaisesti vastauksen löytäminen johonkin kiinnostavaan asiaan ja sitä kautta oppiminen tai koko tutkinnon suorittaminen netissä. Internet tuo rajattomat opiskelumahdollisuudet jokaisen ulottuville ja se mahdollistaa joustavan opiskelun, sillä opintojen perässä ei tarvitse matkustaa minnekään. Sen sijaan oppija voi hankkia tietoa työpisteellään, kotisohvallaan tai vaikkapa ulkomaanmatkallaan. Netissä oppiminen on monesti myös aikatauluiltaan joustavampaa mahdollistaen opiskelun silloin, kun itsellä on parhaiten siihen aikaa esimerkiksi työn tai lastenhoidon lomassa.

Internetissä opiskeluun on tarjolla monia eri kanavia ja kaikille kiinnostuneille löytyy oma vaihtoehtonsa. Opiskelu verkossa vaatii kuitenkin entistä enemmän omistautuneisuutta asialle, sillä kukaan ei ole jatkuvasti valvomassa opintojen etenemistä. Netti tarjoaa myös mahdollisuudet palveluihin, jossa opiskelija saa vertaistukea muilta opiskelijoilta ja kursseja vetäviltä ohjaajilta sekä opettajilta.

  1. Etäopiskelu

Suomessa etäopiskelu on mahdollista esimerkiksi avoimien yliopistojen kursseilla, joita tarjotaan myös etänä internetissä. Lisäksi muut oppilaitokset, kuten ammattikorkeakoulut, tarjoavat osan kursseistaan avoimena myös oppilaitoksen ulkopuolisille opiskelijoille. Kansanopistoilla on myös omat etäkurssinsa, tai etäopinnot yhdistetään läsnäoloa vaativiin tunteihin. Internet avaa koko maailman auki opiskelijoiden eteen, ja opintoja on toki kielitaidon salliessa mahdollista suorittaa myös ulkomailta käsin pyöritettävien yliopistotutkintojen ja -kurssien tai muiden organisaatioiden tarjoamien palveluiden muodossa. Työpaikat hyödyntävät etäopiskelua sisäisissä organisaatioissaan yhä yleisemmin. Etäopinnot voivat monesti tarjota myös jotain sellaisia kurssisisältöjä ja opintoaiheita, mitä ei syystä tai toisesta pystytä suorittamaan lähiopintojen muodossa.

  1. Verkkokurssit

Opintojen ei aina tarvitse johtaa tutkintoon ollakseen hyödyllisiä. Lyhyempiä kurssimuotoisia opintoja tarjoavat esimerkiksi oppilaitokset ja opintopalveluita tarjoavat yritykset. Kurssit ovat useimmiten lyhyempiä kuin koko tutkinnon läpikäyminen. Opiskelija voi siis keskittyä vain sellaisiin aiheisiin, joilla uskoo olevan tarvetta tai kokee niitä kohtaan kiinnostusta. Verkkokursseja on tarjolla laaja-alaisesti, ja kuten pidempiäkin etäopintoja myös verkkokursseja voi suorittaa maailmanlaajuisesti vaikka omalta kotisohvalta. Joskus opiskelijat ja työntekijät tarvitsevat täydennyskoulutusta tietyistä aiheista, ja toisaalta verkkokurssin avulla voi opiskella itselleen kokonaisen ammatin ja ryhtyä tarjoamaan palveluita yrittäjänä. Verkkokurssioppimista tarjotaan myös harrastemielessä ja niissä on monesti käytetty erittäin laajasti internetin tuomat mahdollisuudet hyödyksi esim. havainnollistavien videoiden ja interaktiivisuuden välityksellä.

  1. Webinaarit

Verkkoseminaarit eli webinaarit ovat yhä yleisempiä työpaikkojen ja opiskelijayhteisöjen keskuudessa. Luentoja ja koulutuksia järjestetään netin välityksellä ja niihin osallistujat istuvat oman tietokoneensa ääressä esimerkiksi työpisteellään tai kotonaan. Webinaareihin käytetään erillistä verkkosovellusta toimivuuden takaamiseksi. Jotkut yritykset käyttävät webinaareja myös markkinointi- tai tiedotustarkoituksissa. Esimerkiksi kansainvälisen- tai ympäri Suomea toimivan yrityksen tai organisaation ei tarvitse enää järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia yhdellä paikkakunnalla ja kutsua kaikkia osallistujia paikanpäälle, vaan sama hoituu verkossa. Webinaarien avulla kaikki pysyvät tasavertaisesti ajan tasalla. Webinaarit voidaan myös tallentaa ja niitä voidaan käyttää mm. opetusmateriaaleina jossain muussakin yhteydessä jälkikäteen.

  1. Kirjastot

Kirjastot edustavat perinteistä tietopuolta, mutta myös ne ovat ajan tasalla tarjoten laajasti tietoa myös netissä eikä pelkästään kirjan kansien välissä. E-kirjat, äänikirjat ja verkkokurssit kuuluvat nykypäivänä suomalaisten kirjastojen valikoimaan. Kirjastojen tarjoamien palveluiden etuina voidaan pitää tasokkaita materiaaleja ja tietolähteiden alkuperän määrittämistä. Perinteinen kirja on käynyt läpi julkaisuprosessin, mutta kun laadukkaasti tuotettu teos on laitettu nettiin, voi siihen luottaa yhtä hyvin kuin painettuun kirjaankin.

  1. Oppaat

Netti on täynnä erilaisia oppaita erilaisista aiheista. Tiedon hakija ja halukas oppija voi löytää vinkkejä moneen eri aiheeseen sekä tekstien ja kuvien että videoiden muodossa. Internet on kuitenkin vapaa kaikenlaisille julkaisuille ja tekijöiden pätevyydestä ei voi aina olla varmuutta. Lähdekritiikki kannattaa siis pitää mielessä netin oppaita tutkiessa, etenkin mikäli taustalla ei ole erillistä organisaatiota. Netin oppaat avaavat kuitenkin aivan mullistavan oppimisen metodin tietoa haluaville. Kuka tahansa voi harjoitella ja oppia monia erilaisia taitoja nettioppaiden välityksellä. Jos haluaa vaikka oppia puolivoltin taaksepäin tai kuinka tehdään onnistuneet nettisivut, löytyy netistä varmasti liuta oppaita molempiin tapauksiin.

  1. Oppiminen verkostoitumalla

Vaikka netistä puhutaan usein siihen sävyyn, että se vähentää ihmisten vuorovaikutusta toisiinsa, on asialla myös toinenkin puolensa. Internettiä voidaan pitää oikeastaan juuri yhdistävänä tekijänä, missä samanhenkisten ihmisten on helppo pitää yhteyttä, löytää toisensa ja oppia toisiltaan. Verkon välityksellä on mahdollista esimerkiksi käyttää kielipalvelua, jossa järjestetyn keskustelukumppanin kanssa voi harjoitella opiskelemaansa kieltä ja vaihtaa sillä tavoin tietoa toinen toiselleen. Myös esimerkiksi sosiaalisen median avulla voi oppia toisilta, kun joku jakaa vaikka Facebookissa mielenkiintoisen artikkelin, jonka muut lukevat ja oppivat siitä samalla uusia asioita.

Netti tuo siis rajattomat opiskelumahdollisuudet, ja vain tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea se vielä tuo tullessaan oppimisen saralle. Positiivisia asioita netissä opiskelulle ovat mm. ajan- ja rahan säästäminen sekä opiskelumahdollisuudet, jotka tyydyttävät omia tarpeita, opiskelit sitten omaksi iloksi tai ammattiin.