Digitalisaatio ja etenkin internetin käytön laajentuminen niin koteihin kuin työpaikoillekin ovat muuttaneet ihmisten jokapäiväistä elämää merkittävästi. Nykyteknologia ja internet ovat tuoneet mukanaan lukemattomia mahdollisuuksia arjen eri osa-alueille eikä näitä mahdollisuuksia kannattaa jättää hyödyntämättä. Internet ja sen mukanaan tuomat nykyajan keskeiset viestinnän muodot, etenkin sosiaalinen media, ovat oivia työkaluja myös oppimisessa.

Netti mahdollistaa itsenäisen opiskelun

Internet on ennennäkemättömän laaja tiedonlähde, jonka avulla itsenäinen opiskelu on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Loputtomalla tietotulvalla on kuitenkin myös varjopuolensa, sillä itselle tärkeän ja paikkansa pitävän tiedon löytäminen vaatii usein aikaa, taitoa ja viitseliäisyyttä näennäisen helposta tiedonhausta huolimatta. Tässä auttavat luonnollisesti kokemus internetin käyttämisestä sekä kehittyneet tiedonhakutaidot, jotka tätä nykyä ovat monelle internetin kanssa paljon tekemisissä olleelle itsestäänselvyyksiä. Tällöin vain taivas onkin oikeastaan rajana sille, miten monipuolisesti internetin avulla voi opiskella myös itsenäisesti.

Sosiaalinen media voi auttaa oppimaan

Sosiaalinen media on yksi lukuisista internetin mukanaan tuomista mullistuksista, jotka ovat nykyään arkea suurimmalle osalle meistä. Arkikielessä somena tunnettu sosiaalinen media poikkeaa perinteisestä mediasta sitten, että jokaisella sen käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla vastaanottajan lisäksi aktiivinen sisällöntuottaja sekä viestijä. Viestintä tapahtuu sosiaalisessa mediassa monelta monelle, joten käyttäjillä ei ole erillisiä viestijän ja vastaanottajan rooleja samaan tapaan kuin tavanomaisten joukkotiedotusvälineiden tapauksessa. Tämä tuo tietysti mahtavia mahdollisuuksia paitsi tuttujen ja tuntemattomien väliseen kommunikointiin ja tiedon jakamiseen, myös oppimiseen yhdessä ja yksin.

Esimerkkejä sosiaalisen median palveluista, joita voi käyttää oppimisen välineinä:

 • Blogialustat, esimerkiksi WordPress, Blogger ja Tumblr
 • Mikroblogipalvelut, esimerkiksi Twitter
 • Mediapalvelut, esimerkiksi Thinglink, SlideShare, Prezi ja YouTube
 • Yhteisöt, esimerkiksi Facebook ja Google+
 • Wikipalvelut, esimerkiksi Wikia

Lapsikin oppii netissä

Lasten jatkuvasti lisääntyvää tietokoneen ja mobiililaitteiden käyttöä kauhistellaan usein, mutta digitalisaatiolla on myös todella merkittävät hyvät puolensa. Internet antaa kaikenikäisille lapsille loputtomasti mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Nettiä käyttäessä lapsi oppii usein kuin huomaamattaan, vaikka se ei olisi edes tavoitteena. Pelien pelaaminen netissä kehittää avaruudellista hahmottamiskykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja jopa kielitaitoakin. Nimenomaan oppimistarkoituksiin kehitetyt pelit ovat vielä aivan oma lukunsa ja niiden avulla voi harjoitella niin matemaattisia taitoja, kieliä kuin vaikkapa biologiankin saloja. Netissä oppii helposti myös hakemaan tietoa, opettelemaan uusia asioita sekä toimimaan ja tekemään yhdessä. Nettiympäristö tukee myös kuvanlukutaidon harjaantumista.

Sosiaalisessa mediassa lapset oppivat verkostoitumisen tärkeitä taitoja. Perinteiseen tyyliin ymmärretyssä työelämässä tarvitaan kenties eri tyyppisiä ryhmätyöskentelytaitoja, mutta tulevaisuudessa sosiaalisen median opettamista taidoista saattaa hyvinkin olla enemmän hyötyä. Työelämä muuttuu ihmisten mukana ja sosiaalinen media tarjoaa aiempaa monipuolisempaa kokemusta uudenlaisesta sosiaalisuudesta.

Internet kouluissa

Digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat totta kai olleet arkipäivää kouluissa jo pitkään. Internet ja sosiaalinen media on huomioitu opetussuunnitelmassa, minkä lisäksi kukin opettaja voi käyttää netin tarjoamia välineitä hyväkseen opetusta suunnitellessaan. Erilaisten nettipelien parissa oppilaat voivat opetella vaikkapa pilkkusääntöjä, vieraan kielen sanoja tai eri maiden pääkaupunkeja. Kun oikeasta vastauksesta ropisee pisteitä tai muita palkintoja, ovat koululaiset usein motivoituneempia oppimaan. Sosiaalinen media puolestaan tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia oppimisen tehostamiseen, vuorovaikutuksen lisäämiseen opettajan ja oppilaiden välillä, opetusmateriaalin ja tehtävien saavutettavuuden lisäämisessä sekä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa.

Internetiä hyödyntämiseen opiskelussa ja opetuksessa on lukuisia mahdollisuuksia. Esimerkkeinä toimivat vaikkapa seuraavat:

 • netin hyödyntäminen opiskeluun liittyvässä tiedonhaussa
 • verkossa olevat oppimistehtävät tai oppimismateriaali
 • verkossa sosiaalisen median avulla toteutettavat ryhmätyöt
 • itseopiskelu netissä
 • opiskeluun liittyvä vuorovaikutus netissä

Virtuaalinen opiskelu perinteisen rinnalla

Virtuaalisella opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka tapahtuu virtuaaliympäristössä eli tekniikan keinoin luodussa keinotekoisessa ympäristössä. Opetus sekä vuorovaikutus muiden opiskelijoiden sekä opiskelijan ja opettajan välillä tapahtuvat kokonaisuudessaan verkossa. Esimerkkejä virtuaalisesta opiskelusta ovat muun muassa:

 • Tietokoneavusteinen yksilöllinen oppiminen – tietotekniikkaa ja internetiä hyödynnetään yhteisöllisen opiskelun tukemiseen
 • Virtuaaliset oppimisympäristöt – ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista tarjoavat internetissä toimivat ohjelmistot ja sivustot, joissa opettajat ja oppilaat toimivat verkkoyhteyden ja tietokoneen tai mobiililaitteen välityksellä.

Lukuisia mahdollisuuksia kaiken ikäiselle

Internet ja sosiaalinen media ovat oikeita kultakaivoksia opetusta suunnittelevalle nykyaikaiselle opettajalle, ja monet koulujen hyödyntämistä menetelmistä, oppimisympäristöistä ja -välineistä sopivat sellaisenaan yhtä lailla myös uutta opettelevan aikuisten käyttöön. Netissä voi oppia yhtä sun toista omin päin tai ilmoittautua etä- tai verkko-opiskelusta koostuvalle kurssille. Tällaisia tarjovat useat eri tahot sekä oppilaitokset.

Verkko-opiskelu on enimmäkseen itsenäistä työskentelyä tietokoneen ja oppimateriaalin äärellä. Opiskelija voi sijaita missä päin maailmaa tahansa eikä ajankohdallakaan usein ole opiskelun kannalta merkitystä. Joihinkin verkko-opintoihin voi kuitenkin kuulua esimerkiksi suorana lähetettäviä luentoja tai chat-keskusteluita, joita varten opiskelijoiden on oltava tietokoneen ääressä johonkin tiettyyn aikaan. Aikataulu määrittelee usein myös sen, milloin opiskeluun liittyvät tehtävät on palautettava ja milloin verkkotentti pidetään, jos sellainen kuuluu opiskeltavaan kurssiin. Netissä opiskelu on usein varsin tekstipainotteista, mutta myös videoita hyödynnetään paljon.

Internetmaailmassa on jo pitkään puhuttu pelillistämisestä, joka onkin ylettänyt lonkeronsa niin oppimiseen ja opiskeluun, kuin viihteeseenkin. Pelimaailmassa esimerkiksi uudet kasinosivustot ovat kuin kilpaa tuoneet pelaajien saataville juuri pelillistämiseen perustuvia kasinokokonaisuuksia, kun taas liikuntamaailmassa puolestaan tarjolla on erilaisia sovelluksia ja gadgetteja omien treenien mittaamiseen – pelillistämiselle ominaisine tavoitteineen. Pelillistämisestä onkin varsin nopeasti tullut osa ihan arkipäiväisiä asioita, kuten myös opiskelua, jossa on mahdollisuuksia jos jonkinlaisiin peleihin ja palkkiojärjestelmiin.

Oppiminen käy internetin ja sosiaalisen median ansiosta nykyään kotoa käsin helpommin kuin koskaan aiemmin, joten jokaisen tiedonjanoisen kannattaa hyödyntää modernit mahdollisuudet. Mitä ikinä haluatkaan oppia tai opiskella, netistä on varmasti sinulle hyötyä.